Hankkeet

Höntsä-silta eteenpäin 1.2.2018-30.11.2020

Hankkeessa on tavoitteena kehittää monialainen toimintamalli,joka perustuu iloa tuottavaan osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudellaja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminnalla kasvatetaan opiskelumotiaatiota sekä tuetaan nivelvaiheita. Kohderyhmänä on erityisesti 16-25-vuotiaat nuoret.

Lisätietoa täältä