Senior Personal Trainer

SeniorPT-KOULUTUS
Haku 
http://www.osao.fi/hakijalle/taydennys-ja-lyhytkoulutukset/senior-personal-trainer.html  


Tavoite

Seniori PT koulutuksen suorittanut ymmärtää, ottaa huomioon ja osaa soveltaa ikääntymiseen liittyviä erityispiirteitä laatiessaan ja toteuttaessaan asiakkaalle toimintakykyä säilyttävän/edistävän kokonaisuuden. Seniori PT ottaa huomioon yksilöllisyyden, kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja elinympäristön.        

Kohderyhmä
Koulutamme asiasta kiinnostuneita edistämään ikääntyvän ihmisen toimintakykyä.
 

Koulutusajankohta           
Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 

Opiskelumuoto                 
Monimuoto-opiskelu (ilta- ja viikonloppuopiskelu, n. 40h/kk)
 

Koulutuksen hinta        
Ilmoitetaan myöhemmin
 

Kouluttajat                        
OSAO:n asiantuntijakouluttajat
 

Koulutuksen sisältö   
Koulutus keskittyy ikääntyvän toimintakykyyn, sen harjoittamiseen sekä ikääntymisen mukanaan tuomiin toimintakyvyn erityispiirteisiin. Painopisteenä on ikääntyvän kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältäen mm. fyysisen toimintakyvyn arviointia/testaamista, fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamista, ravinto-ohjausta, mahdollisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön muutosten huomioimista. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä esim. erilaiset liikuntapaikat, koti, hoiva- ja palvelukodit jne. Yksilöllisen ohjaamisen lisäksi Seniori PT saa taidon ohjata ikääntyvien ryhmiä.
 

Ryhmäkoko              
Koulutukseen valitaan haastattelujen perusteella. Koulutus käynnistyy 12 opiskelijalla.
 

Haku 
http://www.osao.fi/hakijalle/taydennys-ja-lyhytkoulutukset/senior-personal-trainer.html  

 

Lisätiedot                         
Matti Ländén, puh. 044 7037 995, matti.landen@osao.fi
 

Muuta                                                    
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 

Lähijaksot