Liikunnanohjauksen perustutkinto (oppisopimus,LPT)

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja ohjata liikuntaa sekä antaa liikuntaneuvontaa eri-ikäisille ja eri tavoittein liikkuville ihmisille turvallisesti ja terveyttä edistävästi. Virpiniemen liikuntaopisto järjestää tietopuolisen opetuksen oppisopimusopiskelijoille ja tutkintotilaisuudet järjestää Lapin urheiluopisto.

Oppisopimuskoulutukseen pääsee hankkimalla itse työpaikan. Työpaikan tulee olla liikunta-alan työpaikka, joka pystyy tarjoamaan tutkinnon perusteiden vaatimat työtehtävät. Työpaikalla opiskelijalla on oltava alan koulutuksen saanut nimetty työpaikkaohjaaja. Oppisopimustyöpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, liikuntajärjestöt, urheiluseurat tai yksityiset liikunta- ja kuntokeskukset.

 

 

Liikuntaneuvojan työnkuva

Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneet toimivat käytännön liikunnanohjaustehtävissä muun muassa kuntien liikuntatoimessa, liikuntajärjestöissä, urheiluseuroissa, liikunta- ja kuntokeskuksissa, lasten iltapäivätoiminnassa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina liikunnan ja vapaa-ajan tehtävissä.


Koulutuksen toteutus

Koulutus muodostuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, itsenäisistä tehtävistä ja Virpiniemen liikuntaopiston tietopuolisesta opetuksesta, joka kestää noin kaksi ja puoli vuotta (2-4 päivän lähijaksoja kerran kuussa). Opiskelupolku henkilökohtaistetaan aikaisemman osaamisen ja dokumenttien avulla.
Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin linkki .

Tutkintotilaisuuksiin voi osallistua ilman tietopuolista opetusta, mikäli henkilökohtaistamisessa todetaan riittävä tutkinnon osan osaaminen.


Tutkinnon rakenne

Näyttötutkintoperusteisena opiskeluna suoritettava liikunnanohjauksen perustutkinto koostuu kaikille pakollisista tutkinnon osista, joita ovat Liikunnanohjaus, Liikuntaneuvonta, Liikuntatapahtuman järjestäminen sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.


Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti osoittamalla tutkinnon osittain osaaminen käytännön työssä annettavissa tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet järjestää Lapin urheiluopisto. Tutkintotoimikunnalle toimitettavan tutkintomaksun hakeutuja maksaa itse.


 

OAKK:n Virpiniemen liikuntaopisto on aloitanut Liikunnanohjauksen perustutkinnon 2.3.2017 oppisopimuksella.


Koulutuksiimme on jatkuva haku, mikä mahdollistaa yksittäisten tutkinnonosien suorittamisen ja henkilökohtaistetun opintopolun. Haku tapahtuu kotisivujemme kautta www.oakk.fi.

 

Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:

Katri Virtanen
koulutuspäällikkö
Puh. 044 717 0062
etunimi.sukunimi@oakk.fi

Minna Kettunen
opettaja
Puh. 044 717 0054
etunimi.sukunimi@oakk.fi