Liikunnan ammattitutkinto (LAT)

Hakuaika päättyy

14.08.2017

Ajankohta

4.9.2017–30.6.2018

Kohderyhmä

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla kiinnostunut terveysliikunnan ohjaamisesta eri toimintaympäristöissä. Opiskelu edellyttää omatoimista opiskelua ja harjoittelua lähiopetuksen lisäksi.

Pääsyvaatimukset

Hakijalla tulee olla SORA-säädösten edellyttämä soveltuvuus, terveys ja toimintakyky liikunta-alalle. SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista.
Lue lisää opiskelijaksi soveltuvuudesta.

Valintaprosessi ja -aikataulu

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelut ovat elokuun 2017 aikana. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse ja/tai puhelimitse.

Ryhmäkoko

16

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa liikunta-alan Liikunnan ammattitutkinnon Opetushallituksen laatimien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Kahden pakollisen tutkinnon osan lisäksi tulee valita valinnaisiksi tutkinnon osiksi kaksi muuta tutkinnon osaa.

Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä liikunnanohjaajan työtehtävissä eri liikunta-alan toimintaympäristöissä julkisella puolella, kolmannella sektorilla yhdistyksissä tai yksityisenä toimijana tai yrityksessä.

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppukoulutuksena.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Lähiopetuspäivät pidetään osoitteissa Virpiniementie 525 ja Kotkantie 3, Oulu.

Sisältö

Liikunnan ammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
  • Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnonosat (valitse kaksi seuraavista):

  • Yksilöllinen liikunnanohjaus
  • Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen
  • Liikuntataitojen ohjaaminen
  • Liikuntayrittäjänä toimiminen

 

Lataa näyttötutkinnon perusteet tästä

NÄYTTÖTUTKINTO

 

Kustannukset

Opiskelijamaksu 1450 €. Näyttötutkinto suoritetaan näytöillä, joista opetushallitus perii tutkintomaksuna
58 €. Jos olet aikaisemmin maksanut liikunnan ammattitutkinnon tutkintomaksun, maksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta.

Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, on osallistumismaksu kuitenkin maksettava.

Opintojen rahoitus

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilöt

Tutkintovastaava Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen(a)oakk.fi
Koulutuspäällikkö Katri Virtanen, p. 044 717 0062, katri.virtanen(a)oakk.fi

 

Hakeminen

Täytä hakulomake tästä

Lataa esite