OAKK ja Virpiniemen liikuntaopisto yhdistyivät!

3.10.2016

Virpiniemen liikuntaopiston (VLO) toiminta siirtyi osaksi Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:tä (OAKK) 1.10.2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvan ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan liikuntaopistosäätiöltä OAKK:lle. Liikuntaopiston toiminta jatkuu Virpiniemessä, eikä yhdistyminen vaikuta nykyisiin opiskelijoihin tai muihin asiakkaisiin ja sidosryhmiin. VLO:n henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä OAKK:lle. Katri Virtanen jatkaa koulutuspäällikkönä ja Pekka Hämäläinen siirtyy OAKK:n yrityspalvelujohtajaksi.

Yhdistymisellä saavutetaan synergiaetuja ja lisäarvoa sidosryhmille. Uusi yhteinen strategia korostaa ammatillista osaamista ja ammatillista hyvinvointia. Tarkoituksena on lisätä ammatillisen osaamisen ja ammatillisen hyvinvoinnin palveluja niin yritysten, yhteisöjen kuin yksilöiden tarpeisiin. Opiskelijoille tämä tarkoittaa laajempia yksilöllisiä opintokokonaisuuksia valinnaismahdollisuuksien lisääntyessä.

Ammatilliseen osaamiseen sisältyvät näyttötutkinnot ja niihin valmistava koulutus, työelämän lupa- ja korttikoulutukset sekä täydennyskoulutus. Ammatillinen hyvinvointi on tulevaisuudessa luonnollinen osa OAKK:n toimintaa sisältäen mm. Hierojaklinikan ja Virpiniemen liikuntaopiston koulutuksia ja palveluita, mielen hyvinvointiin liittyviä koulutuksia ja palveluita, työnohjauspalveluita, hyvinvointia edistäviä teemapäiviä sekä mahdollisesti ravitsemukseen liittyvää palvelutarjontaa. Palveluiden määrää ja laajuutta halutaan jatkossa kasvattaa niin, että asiakas voi käyttää OAKK:n palveluita ns. elinkaarimallilla eli saada palvelua aina sen hetkiseen tarpeeseensa.

Ammatillinen hyvinvointi on myös yhteiskunnallisesti tärkeä asia. Hyvän terveyden ylläpito voi vähentää esimerkiksi sairaseläkkeistä johtuvia työurien katkeamisia. Virpiniemen liikuntaopiston vapaan sivistystyön puitteissa terveys-, kokemus- ja elämysliikunta voidaan tuoda yhä useamman saataville myös vapaa-ajalla. Liikuntaopiston tulevaisuuden tavoitteena on kehittyä urheiluopistoksi.

Lisätietoja:

Rehtori, toimitusjohtaja Susanna Maunu, 
p. 044 703 7961, susanna.maunu@oakk.fi