Virpiniemen liikuntaopiston tulevaisuuteen liittyen huolestuneita yhteydenottoja.

22.12.2015


VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTON TULEVAISUUS

 

Virpiniemen liikuntaopisto on saanut viimeviikkoisen uutisoinnin jälkeen lukuisia huolestuneita yhteydenottoja, minkä vuoksi olemme katsoneet tarpeelliseksi oikaista lehdistön tulkintoja.

 

Paikallisissa lehdissä uutisoitiin Oulun kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellään sinetöineen sen, että Virpiniemen liikuntaopisto saa uuden isännän. Tämä uutinen on osin virheellinen ja vähintäänkin kovasti ennenaikainen. Asiassa ei ole tehty päätöstä; eikä Oulun kaupunki ole asiassa virallinen päätöksentekijä.

 

Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy ovat päättäneet käynnistää aiesopimusneuvottelut liikuntaopiston toiminnan siirtämisestä OAKK:lle. Jos aiesopimukseen päästään, neuvotellaan koulutukseen liittyvistä lupa-asioista (vapaan sivistystyön oppilaitoksen / liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitämislupa ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämislupa) Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Jos OKM myöntää luvat OAKK:lle, voidaan sitten tehdä päätös ja solmia varsinainen sopimus toiminnan luovutuksesta ja kiinteistöjen kaupasta.

 

Tärkein päätöksentekijä tässä asiassa on siis Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka myöntää oppilaitoksille koulutuksen järjestämisluvat. Paikallisesti toiminnan yhdistämiseen liittyvistä asioista päättävät liikuntaopistosäätiön valtuuskunta sekä OAKK Oy:n hallitus. Oulun kaupunginhallituksen konsernijaosto on ilmaissut omistajapoliittisena käsityksenään, että ko. toimintojen yhdistäminen olisi tarpeellinen.

 

Asiassa on siis vielä monta kriittistä mutkaa matkassa. Tahtotila on yhteinen, joten aiesopimusneuvottelut on helppo käynnistää heti alkuvuodesta. Neuvottelujen yhteisiä lähtökohtia ovat muun muassa Virpiniemen liikuntaopiston toiminnan jatkuminen suurelta osin Virpiniemessä, liikuntaopiston osaamisen hyödyntämisen lisääminen maakunnallisesti ja Virpiniemen alueen yhteistoiminnallinen kehittäminen. Virpiniemen matkailullisesta kehittämisestä on parhaillaan käynnissä BusinessOulun selvitystyö, jonka tulokset ovat saatavilla helmikuussa.

 

Neuvottelujen taustasyitä ovat säätiön talouden lisäksi molempien oppilaitosten koulutuksen kehittämisen ja yhteistyön mahdollisuudet, Virpiniemen alueen kehittämisen mahdollisuudet sekä hallitusohjelman kirjaukset nykyistä suuremmista koulutuskokonaisuuksista ja vahvemmista osaamiskeskittymistä.

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

 

Virpiniemen liikuntaopisto

Pekka Hämäläinen, rehtori