HEP!- Hanke," Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla!"

20.8.2014


Virpiniemen liikuntaopisto on mukana HEP-hankkeessa yhdessä Oulun Diakonissalaitoksen nuorten- ja työllistymispalveluiden, ODL Liikuntaklinikan ja Oulun kaupungin työllisyyden edistämispalveluiden kanssa. 

Hanke toteutuu Oulun kaupungissa vuosina 2014–2016

Lue lisää HEP!-hankkeesta:

http://www.odl.fi/sivu/fi/palvelut/tieteellinen_tutkimus_ja_kehittaminen/kehittamishankkeet/nuorten_hankkeet/