Yhteistyöllä Virtaa ja vireyttä nuoriin! -seminaari ke 17.9. klo 9.30-14.30 ODL

19.8.2014

 

HEP! –Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla! –hanke toteutuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Oulussa vuosina 2014-2016. Hankkeen toteuttavat Oulun Diakonissalaitoksen Nuorten- ja työllistymispalvelut, ODL Liikuntaklinikka ja Virpiniemen liikuntaopisto yhteistyössä Oulun kaupungin työllisyyden edistämispalveluiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa arvokasta tietoa ja uusia yhteistyössä toteutettavia toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveyttä edistävän liikunnan tukemiseksi ja edistämiseksi.
 

Lisätiedot hankkeesta:http://www.odl.fi/sivu/fi/palvelut/tieteellinen_tutkimus_ja_kehittaminen/kehittamishankkeet/nuorten_hankkeet/hep_hyvinvointiliikuntaa_elamanpoluilla/

 

Kutsumme nyt nuorten parissa työskentelevät ja aiheestamme kiinnostuneet työntekijät ja ohjaajat hankkeen avausseminaariin: Yhteistyöllä virtaa ja vireyttä nuoriin! Seminaari järjestetään Oulussa 17.9.2014 klo 9.30-14.30. Lisätiedot ja ohjelma löytyvät tämän viestin liitteenä. Seminaarin mielenkiintoisten asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi seminaarissa toteutuva työpaja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä vaikutusmahdollisuuden hankkeen kehittämistoimenpiteiden suuntaamiseen! Ilmoittaudu mukaan!

 

LISÄTIEDOT JA OHJELMA