WWW-sivujen päivitys meneillään

16.6.2010

Liikuntaopiston www-sivuja päivitetään parhaillaan, ja siitä johtuen sivuilla voi ilmetä häiriöitä.